קורסי גמול והשתלמות לעובדים ומנהלים מכל הדרגים

מדי שנה עוברים בשערי אינטלקט אקדמון מאות רבות של תלמידים הזכאים לקורסי גמול השתלמות. מדובר בקורסים איכותיים ומושקעים שמאורגנים על ידי החטיבה הייעודית של המכללה, ומיועדים בין היתר לאנשים המעוניינים בקידום יכולות מקצועיות, בהעשרה אישית, ובשיפור תנאי פנסיה, שכר ותעסוקה. להמשיך לקרוא קורסי גמול והשתלמות לעובדים ומנהלים מכל הדרגים